2018 blir Trosa hamnäng en inbjudande miljö att dröja sig kvar i för alla åldrar

Utifrån en fördjupningsstudie för Trosa hamnområde har nu beslut fattats om att 2018 utveckla Trosa hamnäng. Fokus läggs på området kring hamngårdsbodarna och gästhamnen. Strävan är att skapa parkliknande områden för social samvaro och rekreation över åldrarna med en tydlig närvaro av havet.

Området kring hamnbodarna upplevs idag inte leva upp till sin fulla potential. Gångar och gräsytor är odefinierade och inte särskilt inbjudande. När nu området våren 2018 byggs om ska det bli en miljö där man gärna stannar till vid butiker, restauranger eller sätter sig och tar del av folklivet i hamnen. Det ska uppnås genom exempelvis sittplatser, utveckling av lekplats, vattenlek och ljussättning samt utsmyckning.

Den parkliknande miljön ska delas in i väldefinierade öar med ett genomtänkt formspråk, trädäck, accentfärg och skulpturer.

Gästhamnsområdet ska utvecklas för att skapa en plats som kan erbjuda de funktioner gästhamnen behöver samtidigt som den är attraktiv och inbjudande. Dvs. attraktiv funktionalitet och knyta ihop området med sittplatser, information, återvinningen och dansbanan.

Trädäcken och accentfärgen från hamnbodsområdet återkommer i nedre delen av Hamnängen och ut på piren. Den befintliga dansbanan ska tas bort i syfte att öppna upp den visuella kopplingen mellan Hamnängen och piren. Återvinningsstationen flyttas och placeras om möjligt mot varvet för att öppna upp siktlinjen mellan Hamnängen och hamnen/vattnet och för att minska känslan av hamnens baksida. Belysningen ut på piren kompletteras och bryggor och räcken på piren ses över.

Bild nedan förslaget till utformning av hamnbodsområdet. Ta del av förslaget till utveckling av Hamnängen i sin helhet.