Alkohol- och drogrådgivningen erbjuder anhörigträffar

För dig som är bosatt i Trosa eller har någon anhörig i behandling.

Du ska ha fyllt 18 år och kan vara make/maka, sambo, särbo, förälder, vuxet barn, syskon, vän eller arbetskamrat. Vi kan anta att det runt varje alkohol-/drogberoende finns fyra till fem personer som får sitt liv påverkat. Därför kan man kalla det en familjesjukdom där det är viktigt att alla närstående får hjälp för sin egen skull. Beroendet är en bio/psyko/social sjukdom som är kronisk och progressiv, men behandlingsbar.

Ibland kan en förändrad attityd hos närstående påverka den beroende att söka och ta emot hjälp men du har rätt att få hjälp även om personen med beroendet inte söker hjälp eller finns kvar i din närhet.

Syftet är att du som anhörig/närstående, genom kunskap från föreläsningar och i samtal med andra i en liknande situation, ska få ökad insikt om hur du kan förbättra din livssituation och ditt förhållande till den beroende. Vi träffas tre tisdagar där varje träff har ett givet tema.

När: Programstart den 5/10, gång två den 12/10 och avslutning den 19 oktober 2021
Tisdagar 18:00 – 20:00

Var: Tomtaklintgatan 2 D, OBS, entré 20 m till vänster om socialkontoret

Du anmäler dig till träffarna på 0156-523 37 eller till jan.svedman@trosa.se

Välkommen!

Dela artikel: