Anläggningsarbete runt Vagnhärads station från v.37

Från vecka 37 kommer Trotab att påbörja ett anläggningsarbete runt Vagnhärads station för att göra stationen mer tillgänglig för personer med funktionsvariation. Parkeringen för rörelsehindrade vid stationshuset kommer att asfalteras, trappa och ramp till väntsalen kommer att kontrastmarkeras och gångstråk kommer att förtydligas.

Förutom begränsad framkomlighet vid stationshuset kommer de kommunala parkeringsplatserna vid stationshuset inte gå att använda.

Dela artikel: