Apelago Group AB har tecknat avtal som ny driftsentreprenör av Trosa gästhamn

Trosa gästhamn med ingående båtplatser, gästhamnsservice och servering har under vintern upphandlats i formen tjänstekoncession. Under ett extrainsatt nämndmöte under måndagen 25/2 beslutade en enig kultur- och fritidsnämnd att tilldela företaget Apelago Group AB uppdraget och fredagen 8/3 tecknades avtal.

”Trosa gästhamn är porten in till Trosa från havet: en välkomnande skärgårdshamn som speglar kommunens karaktär och småskalighet, trästadens historia och skärborgarnas entreprenöriella sinne.” Så lyder ett avsnitt i förfrågningsunderlaget som gick ut i upphandlingen av ny driftsentreprenör av Trosa gästhamn. Upphandlingen skedde i formen tjänstekoncession för att hitta en visionär entreprenör med idéer om hur gästhamnen kan utvecklas.

Trosa kommun har i sitt förfrågningsunderlag efterfrågat en entreprenör med god förståelse för uppdragets komplexitet och som kan uppvisa idérikedom och väl förankrade målbilder kring service och bemötande, en stabil organisation med god erfarenhet av liknande uppdrag samt ekonomisk stabilitet för att garantera investeringar och långsiktighet i verksamheten.

Den tilldelade entreprenören Apelago Group AB lever i sitt vinnande anbud väl upp till denna kravbild, och övertygar genom både vision, organisationsplan, utvecklings- och investeringsplan samt ekonomisk förmåga.

I förfrågningsunderlaget beskrivs den framtidssyn som finns för hamnen: ”Trosa är en levande stad, med en levande hamn och en levande skärgård – året om.” Apelago Group AB axlar nu en viktig roll i att förverkliga den synen.

Avtalstecknande med Apelago Group AB genomfördes fredagen 8/3 och entreprenören har i uppdrag att gästhamnen ska vara igång till båtsäsongen i 1/5. All verksamhet i gästhamnen kan dock inte förväntas vara igång redan i maj utan delar av verksamheten kan komma att starta upp efterhand.