Arbeten vid Kustvägen och Västra hamnplan

Under veckan kommer Trotab att flytta sin etablering vid Strandvägen till Kustvägen, och i och med detta går projektet med ledningsarbetet in i sin slutfas. I området mellan Kustvägen och upp mot Villabron kommer såväl boende som förbipasserande att märka av arbetet inom några veckor som kommer att ske etappvis. Trotab informerar berörda i förhand.

Dela artikel: