Arbetet längst med västra åpromenaden fortsätter

Under första veckan i september fortsätter nästa etapp med att reparera kajen utmed ån. Denna etapp sträcker sig mellan Gröna torget och Silversmedsgränd och Bryggarbron. Arbetet beräknas vara klart under november månad.

Under arbetets gång kommer det vara begränsad framkomlighet och störande buller kan förekomma. Då arbetet sker nära fastigheter kommer Trotabs konsult utföra besiktningar och vibrationsmätningar av fastigheter, berörda fastighetsägare kommer få kontakt gällande det separat.

Dela artikel: