Arbetet med att märka upp hushållskärl fortsätter

I augusti påbörjades arbetet med att ID-märka hushållskärl runt om i kommunen. Arbetet är en del i vårt arbete för att kvalitetssäkra och effektivisera avfallshanteringen inom kommunen.

Uppmärkningen utförs av Suez Recycling AB, vår entreprenör för hämtning av hushållsavfall och beräknas pågå till augusti 2020.

Dela artikel: