Förberedande arbeten inför asfaltering av infartsväg bakom vårdcentralen 28/9

Fredagen den 30 september kommer infartsvägen till vårdcentralens lastkaj att asfalteras vilket innebär att vägen kommer att vara avstängd. Arbetet innebär dels att bussvändslingan vid Tomtaklintgatan stängs av och resenärer får stiga av och på vid närliggande hållplatser. Parkeringsplatserna på baksidan av vårdcentralen kommer också att stängas av. Arbetet inleds redan onsdagen den 28 september med förberedande arbeten.

Dela artikel: