Asfaltering av parkeringen vid Skärborgarnas hus 9-10/7

Trosa kommun inledde 2017 en omfattande renovering av fastigheten. Fasaden är färdigställd och under vecka 28 asfalteras parkeringsytan kring byggnaden som rustats för att bli mer funktionell och tilltalande samt att ett nytt utegym och en boulebana har anlagts.

Skärborgarnas hus hyrs ut till organisationer och privatpersoner. Intresserad?