Asfalteringen av cirkulationsplatsen vid vårdcentralen senareläggs

Arbetet med att åtgärda cirkulationsplatsen vid Stensundsvägen, Tomtaklintgatan och Trosalundsgatan med förflyttning av refuger och skapandet av trygga övergångar för gång- och cykeltrafikanter kommer färdigställas under våren 2022. Det kalla vädret gör det nämligen svårt att slutföra arbetet innan årsskiftet.

Orca Entreprenad AB kommer under veckan att fräsa ner asfaltskanterna för att göra det mer skonsamt för fordon att passera cirkulationsplatsen under de kalla månaderna.

Mer om projektet hittar du på projektsidan.

Dela artikel: