Asfaltsarbete på delar av Högbergsgatan, Verktygsgatan och Industrigatan 24/10

Den 24/10 kommer Trotab att fräsa asfalt på Högbergsgatan (i höjd med Trosa kvarn), Industrigatan samt på en mindre yta av Verktygsgatan. Arbetet kommer att ske nattetid.

Dela artikel: