Aspbacksvägen stängs tillfälligt av för genomfartstrafik

Arbetet med att bygga ut kommunalt VA pågår för fullt i Hökebergaområdet, och från och med v.47 kommer sprängningsarbeten längs Aspbacksvägen att äga rum. För att underlätta arbetet kommer vägen tillfälligt att stängas av för genomfartstrafik, och all trafik förutom boende på Aspbacksvägen och utryckningsfordon uppmanas ta en annan väg.

Aspbacksvägen kan som längst komma att vara avstängd fram till slutet på v.49. På plats kommer alternativ väg att skyltas upp.

Mer information om arbetet vid Hökeberga hittar du här.

Dela artikel: