1/7 kl 12.00 tas ”Eldning avrådes” bort och vi återgår till normalläge

Efter senaste dygnets nederbörd och prognosen för den kommande veckan bedömer räddningstjänsten att det nu råder ett normalläge.

Du som eldar ansvarar

Om du tänker elda bör du ändå vara mycket försiktig och förbereda dig väl. Kom ihåg att det är du som är ansvarig om något går fel, även om du har följt lagar och regler.

Tänk på att:

  • Du som eldar är ansvarig för att elden inte sprider sig.
  • Se till att ansvarig finns för tändning och efterbevakning.
  • Ha släckutrustning förberedd och se till att någon kan använda den vid behov.

Grilla i naturen

Du ska alltid vara försiktig när du grillar i naturen och bedöma om väderleken är lämplig. Det är alltid du som ansvarar för säkerheten. Grillning får ske på allmän plats om man grillar på särskilt iordningsställda grillplatser. Grillplatserna är ofta byggda i betong och sten för att minimera risken att elden sprider sig och blir en brand. Det går också bra använda särskild grillanordning det vill säga hemmagrillar för kol och briketter samt gasolgrill.

Inget eldningsförbud än

Om torkan fortsätter och det blir varmare kan det bli eldningsförbud vilket innebär att det blir förbjudet att elda utomhus på allmän plats. Information om eldningsförbud meddelas på räddningstjänstens och Trosa kommuns webbplats.

Brandriskprognoser

Aktuella kartor för brandrisk hittar du på SMHI:s webbplats eller via appen Brandrisk ute.

Information om brandriskprognosen kan du även få från Södertörns brandförsvarsförbund, telefonnummer 08-721 23 26.

Dela artikel: