Avspärrningen längs Östra och Västra Åpromenaden lättas

Sedan det höga vattenståndet sjönk undan har delar av Östra och Västra Åpromenaden varit avspärrade på grund av skador med större sättningar och slukhål. Besiktning har nu gjorts och man arbetar aktivt med att ta fram en åtgärdsplan. Då det inte har skett några förändringar runt slukhålen under de senaste veckorna har ett beslut fattats om att lätta på avspärrningen.

Under fredagen kommer Trotab att lätta på avspärrningen som har funnits på plats sedan mitten av mars. Avspärrningen kommer i stället att vara koncentrerad till de delar där det har blivit slukhål.

Just nu pågår ett aktivt arbete med att ta fram en åtgärdsplan för hur åpromenaderna på bästa sätt kan restaureras. Problemet är komplicerat och kräver bästa möjliga lösningar som håller i längden för att ingen ska komma till skada.

Vi vill än en gång påminna om att respektera avspärrningarna och att lyfta våra andra promenadslingor och upplevelser som både besökare och invånare kan upptäcka under tiden som avspärrningarna är på plats.

Utmärkt gångväg i Trosa tätort

Vagnhärad runt

Storyspot – lyssna på lokala berättelser från Trosa kommun under din promenad

Dela artikel: