Båtsmansgatans utfart mot Högbergsgatan stängs av

Under v. 8 kommer Trotabs arbete vid Högbergsgatan kräva att utfarten från östra delen av Båtsmansgatan tillfälligt stängs av. Berörda i närområdet har blivit meddelade via brev från Trotab.

Arbetet är den del av ett större projekt i område med att skapa en trafiksäker gång- och cykelväg, förnyade vatten- och avloppsledningar och asfaltering. Läs mer om projektet som berör Högbergsgatan, Smäckbrogatan och Hertig karls väg.

Dela artikel: