Begränsad framkomlighet Hökebergsvägen och Aspbacksvägen

Under vecka 36-38 pågår en geoteknisk undersökning av Hökebergsvägen och Aspbacksvägen vilket gör att framkomligheten kommer att vara begränsad.

Om det är möjligt välj Torpavägen istället under denna period. Arbetet beräknas ta cirka 15 dagar.

Dela artikel: