Begränsad framkomlighet över Smäckbron under vecka 3

Orcas fortsatta arbete med kajrenoveringen utmed Västra Ågatan kommer under vecka 3 innebära trafikstörningar för fordon som önskar passera över Smäckbron. Välj om möjligt en annan väg då ett körfält att vara avstängt.

Dela artikel: