Behöver en återvinningsstation städas eller tömmas? Felanmäl till FTI

FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB, ansvarar för återvinningsstationerna. Felanmäl återvinningsstationerna till dem på ftiab.se.

Under sommaren är många hemma och dessutom har vi många gäster i kommunen. Då kan återvinningsstationerna snabbt fyllas upp och bl.a. fåglar ställa till oreda.

  • Felanmäl snabbt och enkelt på ftiab.se


Återvinningsstationerna sköts av FTI AB som ägs av fem materialbolag; MetallKretsen, Svensk plaståtervinning, Pressretur, Returkartong och Svensk Glasåtervinning. I FTI:s och materialbolagens styrelser finns representanter från förpacknings- och tidningsindustrin, handeln och branschorganisationer.

Trosa kommun ansvarar inte för återvinningsstationerna.

 

Dela artikel: