Ny belysning utmed gång- och cykelvägen intill Cirkusplatsen

Utmed Högbergsgatan mellan Stensundsvägen och Nyängsvägen har det tidigare inte funnits en belysning utmed den befintliga gång- och cykelvägen. Då platsen har identifierats som mörk och otrygg kommer man från och med slutet av augusti att genomföra ett arbete med att bygga ut belysningen för att skapa större trygghet och säkerhet. Arbetet genomförs av Elektrotjänst och beräknas bli färdigställt senare i höst.

Utmed Högbergsgatan har stora förbättringsarbeten gjorts för ökad trafiksäkerhet med fokus på gång- och cykeltrafikanter. Läs mer om projekten under vår projektsida. 

Dela artikel: