Beslut om kompletterande åtgärder för att minska smittspridning

Smittspridning av covid-19 är fortsatt på en bekymmersam nivå i Trosa kommun enligt uppgifter från Region Sörmland. Nu fortsätter vi arbetet med att få ner kurvan med en rad åtgärder.

Spridningen av covid-19 är fortsatt väldigt hög lokalt och nationellt. Med anledning av regeringens skärpta restriktioner inför jul- och nyårshelgen har Trosa kommun beslutat 21 december att komplettera de pågående åtgärder inom verksamheter inom Kultur och fritid för att begränsa smittspridningen. Beslutet träder i kraft 21 december 2020 och fram till 24 januari 2021 och kan förlängas eller upphöra tidigare om så beslutas.

De åtgärder som beslutats om är:

Biblioteken håller fortsatt stängt för besök

Stänga folkbiblioteken i Trosa och Vagnhärad för besök, gäller även meröppet. Biblioteken ska fortsätta att erbjuda avhämtning av böcker utanför biblioteket samt hemleverans för riskgrupper. Uppmana till att använda digitala tjänster och erbjuda stöd via telefon och mejl.

Fritidsgårdarna stänger för besök

Fritidsgårdarna som tidigare haft sin verksamhet igång med reducerade öppettider samt begränsat antalet besökare på plats kommer från och med 21 december att stänga sin verksamhet under jul- och nyårshelgen fram till den 24 januari 2021.

Kulturskolan stänger sin verksamhet

Kulturskolan stänger verksamheten till och med den 24 januari 2021.

Uthyrning av kommunala lokaler upphör

Uthyrning av kommunala lokaler upphör för allmänhet och föreningar. Även redan bokade lokaler avbokas.

Simhallsdelen på Safiren stänger för besök

Simhallsdelen på Safiren stänger för besök, vilket träder i kraft 24 december 2020 och gäller fram till 24 januari 2021. Beslutet kan förlängas eller upphöra tidigare om så beslutas.

Åtgärderna ovan gäller from 21 december 2020 tom 24 januari 2021, och kan förlängas eller upphöra tidigare om så beslutas.

Kommunala lokaler som berörs

De lokaler som berörs är:

  • Skärborgarnas hus
  • Trosa kvarn
  • Alla skolors gymnastiksalar (ingen uthyrning till grupper med deltagare som är födda tidigare än 2005)
  • Lånestahallen (samma som gymnastiksalar)
  • Hedebyhallen (samma som gymnastiksalar)
  • Tomtaklintskolans aula
  • Sockenstugan

Ta del av beslut framtaget av Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-04

Ta del av beslut om förlängning framtaget av Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-24

Ta den av beslut om ytterligare åtgärder under jul- och nyårshelgen av Kultur- och fritidsnämnden 2020-12-21

 

Dela artikel: