Förlängt beslut om åtgärder som påverkar badhuset Safiren med anledning av covid-19

Begränsningar av Safirens verksamhet fr.o.m. 5 t.o.m. 26 november 2020 förlängs till 14 januari 2021 och invånare uppmanas att följa Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd för Sörmland.

Folkhälsomyndigheten beslutade 5 november att införa lokala allmänna råd för Sörmland. Trosa kommun beslutade med anledning av detta att genomföra åtgärder för verksamheter inom Kultur och fritid som begränsar smittspridningen. Beslutet förlängs nu fr.o.m. 26 november 2020 t.o.m. 14 januari 2021.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att:

  • Uppmana personer födda 2004 eller tidigare från att avstå besök i simhallen
  • Simträning för barn födda 2005 eller senare, i form av skolans simundervisning, föreningsaktiviteter och simskola, kan fortsätta att genomföras, under förutsättning att inga andra vuxna än särskilt utsedda ledare deltar i aktiviteten.
  • Uppmana medborgare att följa de skärpta allmänna råden enligt Folkhälsomyndighetens beslut

Åtgärderna ovan förlängs fr.o.m. 26 november 2020 t.o.m. 14 januari 2021 och kan förlängas eller upphöra tidigare om så beslutas.

Safirens verksamhet drivs av en entreprenör som anpassar den egna verksamheten för att begränsa smittspridningen i samråd med Trosa kommun. En detaljerad redogörelse för hur Safirens verksamheter kommer att se ut framöver finns på Safirens egen webbplats. Eventuella frågor och förtydliganden om Safirens verksamhet besvaras bäst av Safiren.

Ta del av det framskrivna beslutet 2020-11-04

Ta del av beslutet om förlängning 2020-11-24

 

 

Dela artikel: