Beslut om tidsbegränsad parkering vid laddplatserna i Trosa kommun

Under teknik- och servicenämnden torsdagen den 28 april fattades beslut om att införa tidsbegränsning vid laddplatserna i Trosa kommun för att göra det möjligt för fler att nyttja platserna. Först när de nya tilläggstavlorna har monterats på plats kommer de nya tidsbegränsningarna att tillämpas, vilket spås äga rum i mitten av maj.

I Trosa kommun sker laddning av el- och hybridbil samt betalning via InCharge.

  • Vagnhärads torg: 2 uttag, tidsbegränsning 2 timmar i följd mellan kl. 08.00-21.00 alla dagar i veckan.

  • Stationsparkeringen: 4 uttag, tidsbegränsning 12 timmar i följd mellan kl. 06.00-18.00 alla dagar i veckan.

  • Infartsparkeringen Nyängsvägen: 2 uttag, tidsbegränsning 12 timmar i följd mellan kl. 06.00-18.00 alla dagar i veckan.

  • Högbergsgatans parkering: 2 uttag (utökas till totalt 6 uttag sommaren 2022), tidsbegränsning 6 timmar i följd mellan kl. 10.00-18.00 alla dagar i veckan.

  • Östermalmsvägens parkering: 2 uttag, tidsbegränsning 6 timmar i följd mellan kl. 10.00-18.00 alla dagar i veckan.

  • Uddbergagatans parkering: 2 uttag, tidsbegränsning 6 timmar i följd mellan kl. 10.00-18.00 alla dagar i veckan.

Läs mer om parkering i Trosa kommun. 

Dela artikel: