Besöksstopp på Trosa kommuns särskilda boenden

Med anledning av den ökande smittspridningen av covid-19 i Trosa kommun införs besöksstopp från 12 till 30 november.

Trosa kommun ser just nu den mest omfattande lokala smittspridningen av covid-19 sedan testningen kom igång i Sörmland. För att förhindra att smittan får fäste bland de sköra personer som bor på våra särskilda boenden beslutade krisledningsnämnden 12 november att införa besöksstopp på våra särskilda boenden.

5 november infördes att all personal med vårdnära kontakter använder skyddsmask. Det i kombination med besöksstoppet hoppas vi kan bryta en illavarslande trend. I nuvarande läge är testkapaciteten inte tillfredställande och begränsar våra möjligheter att motverka smittspridningen.

Vi har förståelse för att anhöriga och nära upplever beslutet extra jobbigt efter det långa besöksförbudet tidigare i år. Därför har vi tidsatt besöksstoppet då vi snabbt försöker bryta en trend men också ser vikten av att anhöriga och nära får träffas så snart som möjligt igen.

Om tillräckliga effekter inte visar sig innan 30 november kan beslut om förlängning komma att fattas.

Krisledningsnämnden beslutar med anledning av den ökande smittspridningen av covid-19:

  1. Besöksstopp på särskilda boenden i Trosa kommun från 12 november till 30 november.
  2. Besöksstoppet kan komma att förlängas 30 november om smittläget bedöms allvarligt.
  3. Undantag från besöksstoppet kan medges av enhetschef vid berört särskilt boende i undantagsfall av slaget vård i livets slutskede.

Dela artikel: