Bevattningsförbudet från 2019-06-03 är upphävt fr.o.m. 2019-12-19

Nivåerna i vattentäkterna är fortsatt låga, därav gäller fortsatt aktsamhet om vårt gemensamma dricksvatten.

Den 19 december så hävdes bevattningsförbudet som gällt sedan sommaren. Vi fick den 19/12 den andra grundvattenmätningen på rad som visar ökade nivåer i vattentäkten.

Täkten mäts var fjortonde dag. Det är fortfarande generellt låga nivåer i våra vattentäkter så vi skall även framgent vara sparsamma med vårt gemensamma dricksvatten. 

Dela artikel: