Bite utför bekämpning av parkslide

Under maj månad kommer Bite påbörja arbetet med att bekämpa de små bestånd av parkslide som upptäckts på Öbolandet. Bestånden som upptäckts är små och chansen att bekämpa växten ses som goda. Arbetet kommer att pågå hela växtsäsongen och sker i naturmark.

Dela artikel: