Busstrafik vid Vagnhärads station påverkas när vägskador åtgärdas

Under vecka 45 inleder Orca arbetet med att åtgärda de sättningar som skapats på båda sidor om busshållplatsen vid Vagnhärads station. Arbetet innebär att berörda busshållplatser behöver stänga av där resenärer hänvisas till tillfälligt upprättade hållplatser.

Arbetet inleds vecka 45 vid busshållplatsen närmast övergångsstället över Stationsvägen (markerat med rött i bild) och från vecka 46 och framåt genomförs arbeten vid busshållplatsen på motsatt sida (markerat med grönt i bild). Läs mer om projektet på projektsidan.

Dela artikel: