Byggstart för cykelvägen till nya badplatsen vid Borgmästarholmen

Karta över cykelvägens placering

Under nästa vecka påbörjar NCC arbetet med att skapa en ny gång- och cykelväg vid Svartviksvägen. Gång- och cykelvägen kommer att följa den befintliga vägen på ängssidan och bestå av slitlager med stenmjöl. Parkeringsplatsen som gång- och cykelvägen ansluter till kommer också att renoveras för framtida badgäster. Arbetet beräknas pågå fram till slutet av maj. De som blir berörda av arbetet har blivit kontaktade via brev.

Här kan du läsa mer om pågående byggprojekt i Trosa kommun.