Dags att söka tomplats i skolskjutsen inför höstterminen

Skolåret närmar sig sitt slut men det är redan dags att tänka på kommande skolår. Skolskjuts gäller i första hand elever som uppfyller kriterierna, men det finns även möjlighet för andra elever att få skolskjuts via s.k. tomplats.

Rätten till skolskjuts är begränsad för elev som valt att gå i annan skola än sin basplaceringsskola.

Elev som väljer annan skola inom kommunen kan ansöka om tomplats i skolskjutsen förutsatt att:

  • De allmänna villkoren för skolskjuts i kommunen är uppfyllda. (Ta del av vilkoren för skolskjuts)
  • Det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

För elev som går i fristående grundskola eller självvald skola utanför kommunen föreligger inte rätt till skolskjuts.

För ansökan inkommen efter vecka 24 (18/6) kan inte skolskjuts garanteras till skolstart.

Ansök om ”tomplats” via vår e-tjänst.

Beslut om tomplats i skolskjutsen gäller för ett läsår i taget och det krävs en förnyad ansökan inför varje läsår.

Dela artikel: