Döda fiskar vid sjösättningsrampen

Under fredagen upptäcktes ett större antal döda fiskar vid sjösättningsrampen invid ABC-bryggorna. Vi misstänker naturliga orsaker, att de tagit sig upp i dagvattenröret under högvatten och sedan blivit fast när vattnet dragit sig tillbaka.

Vattenprover är tagna och fisk insamlat för analys. Miljökontoret har haft kontakt med SVA som inte misstänker någon sjukdom. Trotab har rensat bort all död fisk de kommit åt med håv. Eventuellt kan ytterligare saneringsåtgärder behövas under kommande vecka.

Dela artikel: