Ek vid Viktoriagatan kommer genomgå ett mindre beskärningsarbete

Under slutet av v.16 ska eken intill Matstudion genomgå ett mindre beskärningsarbete i trädkronan. Arbetet kan kräva att vägen stängs av under en kortare stund för att säkerställa trafiksäkerhet.

Dela artikel: