Faktureringen av oktober månads VA- och renhållningsfaktura senareläggs

Trosa kommun byter ekonomistyrningssystem den 1 oktober vilket innebär att oktober månads fakturering och utskick för dig som har kommunalt VA och hushållsavfall (helår, månadsfaktura) senareläggs till v. 41. Förfallodatum kommer däremot vara densamma med sista vardagen i månaden 2021-10-29.

För frågor kontakta Teknisk kundtjänst.

Kontakt

Teknisk kundtjänst
Telefontid vardagar 10-12
0156-522 48
kundtjanst@trosa.se

Dela artikel: