Får man köra andras avfall till Korslöt?

Nya Korslöt är öppen med uppdelningen företag och privatpersoner. Företagsdelen tar ut en avgift medan delen för privatpersoner finansieras genom hushållens avfallsavgift. Det här har väckt en del frågor hos såväl företagare som privatpersoner – får man köra andra hushålls avfall till Korslöts del för privatpersoner?

Nedan följer Trosa kommuns inriktning:

  1. Alla hushåll i Trosa kommun har genom sitt avfallsavtal med kommunen rätt att slänga avfall på privatdelen.
  2. Avfallsavtalet innefattar alla boendes i ett hushåll, så även omyndiga.
  3. Antingen är man privatperson eller så har man sitt företag registrerat och detta avgör var man får/kan lämna sitt avfall.
  4. Mängd och typ av avfall, frekvens samt vinstsyfte kan vara gränsdragningar för om man driver närings- eller hobbyverksamhet.
  5. Som kommun uppmuntrar vi alla till företagsamhet så länge man följer gällande lagar och regler.
  6. Vi tar endast emot avfall som uppstått i vår kommun, annars hänvisar vi till företagsdelen.

Har du synpunkter eller funderingar kring hur Trosa kommun tar ställning till avfallshantering på Korslöt? Ta kontakt med oss så får vi förklara!

Dela artikel: