Fjärr-/distansundervisning för högstadieelever från terminsstart och fram till och med 2021-01-24

Region Sörmlands smittskyddsläkare rekommenderar högstadieskolor i regionen att bedriva fjärr- eller distansundervisning från terminsstarten i januari 2021 till och med den 24 januari 2021. Bakgrunden till rekommendationen är det epidemiologiska läget med stor och ökande smittspridning i Sörmland. Smitta sker i huvudsak vid nära kontakt inomhus med smittsam person.

Trosa kommun följer Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkarens rekommendationer och inför därför fjärr-/distansundervisning från terminsstart. Beslut har fattats via ordförandebeslut av humanistiska nämnden i Trosa kommun.

För elever vid Trosa kommuns högstadieskolor innebär det att information om kommande undervisning finns att tillgå i Google Classroom som eleverna är vana vid att använda. De kan där kommunicera med sina lärare via bland annat Google Meet (videolänk). Om eleverna inte har sin Chrome Book hemma, eller behöver annat skolmaterial,  finns möjlighet att hämta ut det på skolan under måndagen den 11/1 eller tisdagen den 12/1 mellan kl. 08.00-10.00 alt. 13.00-15.00.

Mer information om hur skoldagarna kommer att läggas upp kommer att meddelas eleverna i Google Classroom senast 2021-01-12 inför terminens första skoldag 2021-01-13. Skolorna har planeringsdagar för pedagogerna i början av vecka 2 då de kommer att förbereda hur undervisningen kommer att läggas upp.

För de elever som har särskilda behov kommer undantag från fjärr-/distansundervisning att finnas. Du som vårdnadshavare kommer att kontaktas av skolan/barn- och elevhälsan för mer information om hur ditt barn ska gå tillväga.

Gällande skollunch under den aktuella perioden skickas information separat.

Har du som vårdnadshavare eller ditt barn frågor om den kommande distansundervisningen är ni välkomna att kontakta i första hand barnets mentor.

Michael Swedberg, ordförande humanistiska nämnden
Mats Larsson, skolchef

Ta del av beslutet.

Dela artikel: