Företag kan också erbjuda kommunal verksamhet – 2018 etableras privat förskoleverksamhet i kommunen

Ibland pratar man om hur företagsvänlig en kommun är i termer av om verksamheter drivs i offentlig eller privat regi. Hur ser det ut i Trosa kommun?

Skolor och förskolor kan och får driva verksamhet i privat regi sedan många år och två föräldrakooperativ har varit verksamma under en längre tid. Under 2018 kommer en etablering av privata förskoleavdelningar att påbörjas i regi av förskolekoncernen Helianthus. Avdelningarna kommer att finnas i såväl Vagnhärad som Trosa.

Inom vård- och omsorg finns idag fyra godkända företag som erbjuder tjänster kopplade till hemtjänsten.

Inom entreprenader (ex gata/park/mark) så placerar sig Trosa kommun, enligt Svenskt Näringsliv, på 36:e plats (av 290 kommuner) när det gäller hur stor andel som är upphandlat och drivs av privata företag.

Fyra kommunala anläggningar drivs av privata entreprenörer: Kråmö skärgårdsby, Trosa havsbad och camping, Trosa gästhamn samt bad- och motionsanläggningen Safiren.

Marknaden för bredband via fiber är öppen för alla privata aktörer.

”Det är glädjande att se att kommun och företagare kompletterar varandra inom flera områden vilket ger ett bra utbud för våra invånare och företag", säger Jonas Ivervall, näringslivschef. ”Grundläggande är att ingenting är så bra att det inte kan bli bättre och är det en entreprenör som kan vara bäst eller erbjuder ett fullgott alternativ så tittar vi på detta”.