Förlängning av skärpta regionala rekommendationer för Södermanland

Onsdagen 31 mars förlängdes de skärpta rekommendationerna i Södermanland som införts med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19 och den brittiska mutationen av viruset

De skärpta rekommendationerna gäller till och med den 2 maj (tidigare 6 april) men kan komma att förlängas eller kortas ner om så krävs.

Läs mer om de skärpta regionala rekommendationerna på Region Sörmlands webbplats.

Dela artikel: