Förskoleklass obligatorisk från hösten 2018

Riksdagen har beslutat att från och med höstteminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige får skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år.

Utbildningen i förskoleklassen ska stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Om du är vårdnadshavare till ett barn som fyller sex år under 2018 måste du ansöka om plats för ditt barn i förskoleklass för läsår 2018/19.

Om ett barn har särskilda skäl för att få gå kvar i förskolan och börja i förskoleklass ett år senare (det vill säga skjuta upp skolplikten ett år och istället börja förskoleklass under kalenderåret som barnet fyller sju år), kan du som barnets vårdnadshavare ansöka om detta. Exempel på särskilda skäl är om

  • barnet har en funktionsnedsättning eller en sjukdom
  • barnet som har varit mycket kort tid i Sverige eller om
  • barnet som är född mycket sent på året och som umgås mest med barn födda ett år senare under tiden på förskolan.

Att förskoleklassen blir obligatorisk innebär att eleverna får närvaroplikt på samma sätt som elever i grundskolan. Regler om ledighet och befrielse från obligatoriska delar av undervisningen gäller då även för barn i förskoleklass. 

Läs mer på Skolverkets webbplats