Fortsatt arbete med gång- och cykelvägen vid Tureholm

Imorgon (17/5) fortsätter arbetet med gång- och cykelvägen vid Tureholm. Schaktning och justering för traktoröverfarter samt arbete med att jämna ut grusvägen är det som kommer ske initialt.

Beläggning av vägen är planerad den 27 maj.