Fr.o.m. 1 januari är verksamheter som utför hemtjänst enligt socialtjänstlagen (SoL) tillståndspliktiga

Den 1 januari 2019 trädde en lagändring i kraft som innebär att de verksamheter som utför hemtjänst enligt socialtjänstlagen (SoL) är tillståndspliktiga.

De privata företag som via lagen om valfrihet (LOV) utför hemtjänst enligt SoL i Trosa kommun behöver därför ett tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att fortsatt bedriva verksamheten. LOV innebär att den som har fått hemtjänstinsats beviljad kan välja vilken leverantör som ska utföra jobbet.

De personer som har hemtjänstinsats via en LOV-utförare som från och med den 1 januari 2019 valt att inte fortsätta bedriva sin verksamhet, behöver göra ett omval och välja en annan utförare. De LOV-utförare som valt att inte fortsätta bedriva verksamhet upphör med insatserna 2019-02-28.