Fr.o.m. 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag

Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Enligt den tillfälliga covid-19-lagen kan regeringen och myndigheter införa begränsningar för verksamheter avseende

  • allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
  • platser för fritids- eller kulturverksamhet
  • handelsplatser
  • kollektivtrafik och inrikes flygtrafik
  • användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster.

Den tillfälliga covid-19-lagen upphör att gälla den sista september 2021.

Aktuella begränsningar och åtgärder utifrån lagen

Utifrån den tillfälliga covid-19-lagen har regeringen beslutat om en begränsningsförordning som slår fast vilka verksamheter som omfattas och vilka begränsningar som införs. Fler detaljer om vad som gäller för de utpekade verksamheterna finns i Folkhälsomyndighetens föreskrift och allmänna råd om särskilda begränsningar för verksamheter.

Regeringen, länsstyrelserna och i vissa fall utpekade myndigheter har möjlighet att meddela ytterligare föreskrifter som reglerar omfattningen av begränsningarna.

Läs mer om den nya pandemilagen på Länsstyrelsens webbplats

Dela artikel: