Fullt fokus på framtiden hos åttondeklassarna i Trosa kommun

För tionde året i rad anordnas Framtidsveckan respektive Draknästet i Trosa kommun där Hedebyskolan och Tomtaklintskolan satsar stort för att åttondeklassarna ska få en fullspäckad vecka med fokus på elevernas framtida yrkesliv. Genom ett samarbete mellan det lokala näringslivet och Trosa kommun planeras veckan vars program ser olika ut varje år.

I Trosa kommun ser vi det som viktigt att varje elev ska göra sitt gymnasieval baserat på deras egna intressen, kunskaper och drömmar. För att hitta svar på vad som skulle kunna passa, eller i alla fall ge en riktning för vilket område som eleven kan tänka sig att jobba inom, anordnas därför veckan som fokuserar helt på elevernas framtid.

Årets upplaga av Framtidsveckan och Draknästet inträffar under vecka 12 och kommer bland annat att bjuda på föreläsningar som höjer självkänslan, gymnasiemässa och CV-skrivning. På Tomtaklintskolan kommer åttondeklassarna få fokusera på yrken och yrkesval, och får till sin hjälp både besöka företag och få besök av olika professioner som berättar om deras arbete. Hedebyskolans elever kommer under veckans gång driva egna projekt som sedan i slutet på veckan presenteras framför en jury likt tv-programmet Draknästet.

Syftet med veckan är att låta eleverna få möjligheten att våga drömma stort kring vilka yrkesval som skulle kunna vara rätt. Och kanske väcker även veckan elevernas entreprenörsanda och lust att skapa något nytt.