Gång- och cykelväg förbi nya Porthusen stängs tillfälligt av

Utmed Verktygsgatan kommer gång- och cykelvägen under större delen av oktober och november att vara avstängd. Trafikanter hänvisas i stället till motsatt sida av Verktygsgatan.

I och med att gatan används av många för att ta sig till och från skolor och förskolor i området kommer det upprättas tillfälliga trafikljus i anslutning till övergångsstället över Verktygsgatan. Även gång- och cykeltrafikanter från Byggvägen kommer att beröras då de kommer att behöva runda etableringen via Sockengatan och Ägogången till Verktygsgatan.

Gång- och cykelvägen beräknas vara avstängd från den 4 oktober till och med den 26 november. Läs mer om projektet.

Dela artikel: