Gång- och cykelvägen mellan Edanö backe och Strömmingsberget ska nu bli verklighet

Karta över gång- och cykelvägens placering

För att knyta samman vägnätet och skapa en vacker promenadslinga kommer NCC under nästa vecka att påbörja byggnationen av den nya gång- och cykelvägen till Strömmingsberget. Gång- och cykelvägen utgår från gångbron, slingrar sig genom skogen längs med vattnet och sammanknyts därefter med den befintliga vägen vid Strömmingsberget. Slitlagret på den nya vägen kommer att bestå av stenmjöl och beräknas vara klar i slutet av maj.

Här kan du läsa mer om pågående byggnationer i Trosa kommun.