Gatstensomläggning sker på Trosa torg från och med v.41

Karta över vart Trotab kommer att gräva ner kabel i centrala Trosa. Arbetet kommer att ske längs Västra Långgatan, Källargränd samt ner mot Viktoriagatan.

Karta över vart Trotab kommer att gräva ner kabel i anslutning till arbetet med att lägga om gatstenar på torget.

Uppdaterad 20181113: Under onsdag och torsdag den 14-15 november kommer torgbron att stängas av för att underlätta gatstensomläggningen. Biltrafik leds om via Smäckbron eller Nyängsbron för passage över ån.

Uppdaterad 20181106: Västra Långgatan vid Stadshotellet/Albins & Vera avstängd för markarbeten. Fordon informeras på plats.

Från och med v. 41 kommer Trotab arbeta med att lägga om gatstenarna på Trosa torg. En del stenar har skapat ojämnheter med svackor på sina ställen, och det är nu som dessa svackor ska jämnas ut.

Arbetet kommer att pågå i ungefär tre veckor där Trotab kommer att lägga om gatstenarna sektionsvis. Hela torget kommer därför inte att spärras av, utan arbetet kommer att utföras etapp efter etapp.

Vid sidan om arbetet med stenläggningen kommer Trotab även att utföra ett arbete åt Vattenfall där nya elkablar ska grävas ner längs Västra Långgatan, Källargränd samt en del av Viktoriagatan. Ett arbete som kommer att pågå fram till sista oktober.

För passerande trafik kommer det tidvis att vara trångt, men Trotab ska försöka minimera påverkan så långt det är möjligt.