Gatuarbete på Villagatan 31/5

Ett slukhål på Villagatan behöver åtgärdas i grunden. En större asfaltsyta kommer därför att skäras upp för att kunna skifta ur material och asfaltera om.

Arbetet kan försvåra framkomligheten men gatan kommer inte att stängas av helt. Arbetets omfattning avgörs beroende på vad grävarbetena visar.

Dela artikel: