Gatuarbeten nattetid längs Industrigatan

Under v. 41 kommer Trotab att arbeta med gatubrunnar längs Industrigatan nattetid. Kör försiktigt och visa hänsyn.

Under pågående vecka utför Trotab gatuarbeten nattetid på Industrigatan, mellan Verktygsgatan och Bråtagatan. Arbetet kommer främst utföras vid befintliga brunnar inför asfalteringsarbeten senare i höst.

Arbetet utförs nattetid då merparten av brunnarna ligger i mitten av körbanan och man vill minimera påverkan på trafik.

Uppdatering 2019-10-14 Arbetet pågår även under natten måndag till tisdag 14/10

Dela artikel: