Gatuarbeten på Skolgatan från och med v. 28

Trotab påbörjar i dagarna arbete med utbyte av belysning utmed Skolgatan. Vi ber om överseende för eventuella olägenheter. Ambitionen är att avsluta arbetet med asfaltering v. 32, 2020.

Dela artikel: