Gatubelysning byts ut längs Östra Långgatan

Från mitten av april kommer Bite att utföra ett planerat arbete med att byta ut befintlig gatubelysning längs Östra Långgatan. Arbetet berör nio stolpar och armaturer mellan Smäckbrogatan och Strömgatan där samtliga är placerade på den västra sidan av Östra Långgatan.

Arbetet med att byta ut gatubelysningen till en mer energieffektiv variant har nu kommit till Östra Långgatan i Trosa. Det planerade arbetet kommer innebära schaktning då befintlig kabel som ligger i marken på den berörda sträckan måste bytas ut samtidigt som de nya fundamenten för gatubelysningen sätts på plats. Arbetet kommer att innebära störningar vad gäller framkomlighet och vibrationer, men entreprenören arbetar för att minska störningarna så långt det är möjligt.

Fastighetsägare som berörs av arbetet meddelas via brev.

Dela artikel: