Geotekniska undersökningar genomförs i Lånestaområdet

På uppdrag av samhällsbyggnadskontoret kommer konsultföretaget WSP under vecka 8 vecka att genomföra en geoteknisk undersökning med borrning och jordprovtagning inom Lånesta 4:14 och 4:15 samt vid fd Ambulansstationen.

Syftet med undersökningen är att få vetskap om de geotekniska förutsättningarna i området inför en kommande ny detaljplan för området.

Dela artikel: