Grävarbete längs Strandvägen och Kustvägen i Trosa

Trotab arbetar vidare med grävarbeten vid Strandvägen i januari och februari. Mer information väntas komma i februari.

I slutet av september påbörjades ett grävarbete längs Strandvägen och Kustvägen i Trosa. Arbetet beräknas pågå fram till slutet av december och sker främst på grönytor. Arbetet med att återställa gräsmattorna beräknas sedan äga rum våren 2021.

I kartan ovan är det markerat var arbetet kommer att äga rum. Arbetet börjar ungefär vid Strandvägen 64 och fortsätter sedan längs med Strandvägen, viker av från korsningen Rodergatan/Strandvägen för att sedan gå utmed Näktergalslundens naturreservat och fortsätter längs Kustvägen mot stadskärnan.

Denna sida kommer att uppdateras löpande med mer information när påverkan av arbetet blir större och närmar sig stadskärnan.

Dela artikel: