Grävarbete på Industrigatan påverkar framkomligheten

Under vecka 6 påbörjar Vattenfall ett grävarbete vid Industrigatan 6. Arbetsområdet går att passera, men påverkar framkomligheten på både körbanan och gång- och cykelvägen.

Dela artikel: